Alt Tuşu İle Yapılan İşaretler Ve Simgeler

 

Alt Tuşu İle Yapılan İşaretler Ve Simgeler

Alt Tuşu İle Yapılan İşaretler Ve Simgeler

Alt + 1 =☺

Alt + 2 =☻

Alt + 3 = ♥

Alt + 4 = ♦

Alt + 5 = ♣

Alt + 6 = ♠

Alt + 7 = •

Alt + 8 = ◘

Alt + 9 = ○

Alt + 10 = ◙

Alt + 11 = ♂

Alt + 12 = ♀

Alt + 13 = ♪

Alt + 14 = ♫

Alt + 15 = ☼

Alt + 16 = ►

Alt + 17 = ◄

Alt + 18 = ↕

Alt + 19 = !!

Alt + 20 = ¶

Alt + 21 = §

Alt + 22 = ▬

Alt + 23 = ↨

Alt + 24 = ↑

Alt + 25 = ↓

Alt + 26 = →

Alt + 27 = ←

Alt + 28 = ∟

Alt + 29 = ↔

Alt + 30 = ▲

Alt + 31 = ▼

Alt + 33 = !

Alt + 34 = ”

Alt + 35 = #

Alt + 36 = $

Alt + 37 = %

Alt + 38 = &

Alt + 39 = ‘

Alt + 40 = (

Alt + 41 = )

Alt + 42 = *

Alt + 43 = +

Alt + 44 = ,

Alt + 45 = –

Alt + 46 = .

Alt + 47 = /

Alt + 48 = 0

Alt + 49 = 1

Alt + 50 = 2

Alt + 51 = 3

Alt + 52 = 4

Alt + 53 = 5

Alt + 54 = 6

Alt + 55 = 7

Alt + 56 = 8

Alt + 57 = 9

Alt + 58 = :

Alt + 59 = ;

Alt + 60 = <

Alt + 61 = =

Alt + 62 = >

Alt + 63 = ?

Alt + 64 = @

Alt + 65 = A

Alt + 66 = B

Alt + 67 = C

Alt + 68 = D

Alt + 69 = E

Alt + 70 = F

Alt + 71 = G

Alt + 72 = H

Alt + 73 = I

Alt + 74 = J

Alt + 75 = K

Alt + 76 = L

Alt + 77 = M

Alt + 78 = N

Alt + 79 = O

Alt + 80 = P

Alt + 81 = Q

Alt + 82 = R

Alt + 83 = S

Alt + 84 = T

Alt + 85 = U

Alt + 86 = V

Alt + 87 = W

Alt + 88 = X

Alt + 89 = Y

Alt + 90 = Z

Alt + 91 = [

Alt + 92 = ..

Alt + 93 = ]

Alt + 94 = ^

Alt + 95 = _

Alt + 97 = a

Alt + 98 = b

Alt + 99 = c

Alt + 100 = d

Alt + 101 = e

Alt + 102 = f

Alt + 103 = g

Alt + 104 = h

Alt + 105 = i

Alt + 106 = j

Alt + 107 = k

Alt + 108 = l

Alt + 109 = m

Alt + 110 = n

Alt + 111 = o

Alt + 112 = p

Alt + 113 = q

Alt + 114 = r

Alt + 115 = s

Alt + 116 = t

Alt + 117 = u

Alt + 118 = v

Alt + 119 = w

Alt + 120 = x

Alt + 121 = y

Alt + 122 = z

Alt + 123 = {

Alt + 124 = |

Alt + 125 = }

Alt + 126 = ~

Alt + 127 = ⌂

Alt + 128 = Ç

Alt + 129 = ü

Alt + 130 = é

Alt + 131 = â

Alt + 132 = ä

Alt + 133 = à

Alt + 134 = å

Alt + 135 = ç

Alt + 136 = ê

Alt + 137 = ë

Alt + 138 = è

Alt + 139 = ï

Alt + 140 = î

Alt + 141 = ì

Alt + 142 = Ä

Alt + 143 = Å

Alt + 144 = É

Alt + 145 = æ

Alt + 146 = Æ

Alt + 147 = ô

Alt + 148 = ö

Alt + 149 = ò

Alt + 150 = û

Alt + 151 = ù

Alt + 152 = ÿ

Alt + 153 = Ö

Alt + 154 = Ü

Alt + 155 = ¢

Alt + 156 = £

Alt + 157 = ¥

Alt + 158 = ,,

Alt + 159 = ƒ

Alt + 160 = á

Alt + 161 = í

Alt + 162 = ó

Alt + 163 = ú

Alt + 164 = ñ

Alt + 165 = Ñ

Alt + 166 = a

Alt + 167 = ▒

Alt + 168 = ¿

Alt + 169 = ⌐

Alt + 170 = ¬

Alt + 171 = 1⁄2        

Alt + 172 = 1⁄4

Alt + 173 = ¡

Alt + 174 = «

Alt + 175 = »

Alt + 176 = ░

Alt + 177 = ▒

Alt + 178 = ▓

Alt + 179 = │

Alt + 180 = ┤

Alt + 181 = ╡

Alt + 182 = ╢

Alt + 183 = ╖

Alt + 184 = ╕

Alt + 185 = ╣

Alt + 186 = ║

Alt + 187 = ╗

Alt + 188 = ╝

Alt + 189 = ╜

Alt + 190 = ╛

Alt + 191 = ┐       

Alt + 192 = └

Alt + 193 = ┴

Alt + 194 = ├

Alt + 195 = ├

Alt + 196 = ─

Alt + 197 = ┼

Alt + 198 = ╞

Alt + 199 = ╟

Alt + 200 = ╚

Alt + 201 = ╔

Alt + 202 = ╩

Alt + 203 = ╦

Alt + 204 = ╠

Alt + 205 = ═

Alt + 206 = ╬

Alt + 207 = ╧

Alt + 208 = ╨

Alt + 209 = ╤

Alt + 210 = ╥

Alt + 211 = ╙

Alt + 212 = ╘

Alt + 213 = ╒

Alt + 214 = ╓

Alt + 215 = ╫

Alt + 216 = ╪

Alt + 217 = ┘

Alt + 218 = ┌

Alt + 219 = █

Alt + 220 = ▄

Alt + 221 = ▌

Alt + 222 = ▐

Alt + 223 = ▀

Alt + 225 = ß

Alt + 230 = μ

Alt + 236 = ∞

Alt + 241 = ±

Alt + 246 = ÷

Alt + 247 = ≈

Alt + 248 = °

Alt + 250 = ·

Alt + 253 = 2

Alt + 254 = ■

Alt + 0128 = €

Alt + 0130 = ‚

Alt + 0131 = ƒ

Alt + 0133 = ...

Alt + 0134 = †

Alt + 0135 = ‡

Alt + 0137 = ‰

Alt + 0139 = ‹

Alt + 0141 = []

Alt + 0145 = ‘

Alt + 0146 = ’

Alt + 0147 = “

Alt + 0148 = ”

Alt + 0149 = •

Alt + 0150 = –

Alt + 0151 = —

Alt + 0152 =   ̃

Alt + 0155 = ›

Alt + 0159 = Ÿ

Alt + 0161 = ¡

Alt + 0162 = ¢

Alt + 0163 = £

Alt + 0164 = ¤

Alt + 0165 = ¥

Alt + 0166 = ¦

Alt + 0167 = §

Alt + 0168 =  ̈

Alt + 0169 = ©

Alt + 0170 = a

Alt + 0171 = «

Alt + 0172 = ¬

Alt + 0174 = ®

Alt + 0175 =  ̄

Alt + 0176 = °

Alt + 0177 = ±

Alt + 0178 = 2

Alt + 0179 = 3

Alt + 0180 = ..

Alt + 0181 = μ

Alt + 0182 = ¶

Alt + 0185 = 1

Alt + 0186 = o

Alt + 0187 = »

Alt + 0188 = 1⁄4

Alt + 0189 = 1⁄2

Alt + 0190 = 3⁄4

Alt + 0191 = ¿

Alt + 0192 = À

Alt + 0193 = Á

Alt + 0194 = Â

Alt + 0195 = Ã

Alt + 0196 = Ä

Alt + 0197 = Å

Alt + 0198 = Æ

Alt + 0199 = Ç

Alt + 0200 = È

Alt + 0201 = É

Alt + 0203 = Ëetiketler
Alt tuşu ile yapılan karakterler,
Alt tuşu ile yapılan işaretler,
Alt tuşu ile yapılan simgeler,

Yorumlar

⚫İÇERİKLERİN KOPYALANMASI YASAKTIR. DMCA.com Protection Status