Microsoft Excel Kısayol Tuşları

.

Microsoft Excel Kısayol Tuşları


Space
Seçimi etkinleştirir

⬅ Backspace
Bir hücre sola doğru siler

Del
Hücredeki içeriği siler

End
Satır veya sütundaki son hücreye götürür

Esc
Tam ekran modunu kapatır

Home
Çalışma sayfasında satırın başına götürür

Page Down
Çalışma sayfasında bir ekran aşağı taşır

⤶ Enter
Seçilen menüyü açar

Tab
Çalışma sayfasında bir hücre sağa geçirir

Page Up
Çalışma sayfasında bir ekran yukarı taşır

Ctrl + -
Seçilen bölgeyi silmek üzere Silmeyi gösterir

Ctrl + ;
Geçerli tarihi ayarlar

Ctrl + 1
Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüler

Ctrl + 2
Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır

Ctrl + 3
İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır

Ctrl + 4
Alt çizgi uygular veya kaldırır

Ctrl + 5
Metnin üzerini çizer veya çizgiyi kaldırır

Ctrl + 8
Seviyelendirme simgelerini görüntüler veya gizler

Ctrl + 9
Seçili satırları gizler

Ctrl + A
Tüm çalışma sayfasını seçer

Ctrl + B
Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır

Ctrl + C
Seçili hücreleri kopyalar

Ctrl + D
Aşağı doldur işlevini uygular

Ctrl + F
Arama  kutusunu açar

Ctrl + G
Git kutusunu görüntüler

Ctrl + I
İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır

Ctrl + K
Yeni köprü ekle kutusunu açar

Ctrl + N
Yeni bir çalışma kitabı oluşturur

Ctrl + ↑ Shift + O
İçinde yorum bulunan tüm hücreleri seçer

Ctrl + P
Yazdırma ekranını açar

Ctrl + T
Tablo oluşturmayı açar

Ctrl + U
Alt çizgi uygular veya kaldırır

Ctrl + X
Seçili hücreleri keser

Ctrl + Y
En son komut veya eylemi tekrarlar

Ctrl + W
Çalışma kitabını kapatır

Ctrl + O
Çalışma kitabını açar

Ctrl + S
Kaydet

Ctrl + V
Yapıştır

Ctrl + Z
Geri al

Ctrl + Tab
Çalışma sayfasında sonraki sekmeye geçirir

Ctrl + 0
Seçili sütunları gizler

Ctrl + Page Up
Soldan sağa geçiş yapar

Ctrl + Page Down
Sağdan sola geçiş yapar

Ctrl + ↑   Shift + (
Seçimdeki tüm gizli satırları gösterir

Ctrl + ↑   Shift + )
Seçimdeki tüm gizli sütunları gösterir

Ctrl + ↑   Shift + &
Seçili hücrelere dış kenarlık uygular

Ctrl + ↑   Shift + _
Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırır

Ctrl + ↑   Shift + ~
Genel sayı biçimini uygular

Ctrl + ↑   Shift + %
Ondalık basamaksız yüzde biçimini ayarlar

Ctrl + ↑   Shift + ^
İki ondalık basamakla üstel sayı biçimini ayarlar

Ctrl + ↑   Shift + #
Günü, ayı ve yılı gösteren tarih biçimini ayarlar

Ctrl + ↑   Shift + @
Saati ve dakikayı gösteren saat biçimini ayarlar

Ctrl + ↑   Shift + :
Geçerli saati ayarlar

Ctrl + ↑   Shift + "
Üstteki hücredeki değeri, hücreye kopyalar

Ctrl + Shift + Page Down
Çalışma kitabındaki geçerli ve sonraki sayfayı seçer

Ctrl + Shift + Page Up
Çalışma kitabında geçerli ve önceki sayfayı seçer

Ctrl + Space
Çalışma sayfasında sütunun tamamını seçer

Ctrl + ⤶ Enter
Seçili hücre aralığını doldurur

Ctrl + ↑   Shift + End
Seçimi en son kullanılan hücreye genişletir

Ctrl + Page Down
Çalışma kitabında sonraki sayfaya gider

Ctrl + Page Up
Çalışma kitabında önceki sayfaya gider

Ctrl + Home
Çalışma sayfasının başına gider

Ctrl + F1
Şeridi genişletir veya daraltır

Ctrl + ↑   Shift + Space
Çalışma sayfasının tümünü seçer

Ctrl + ↑   Shift + Home
Seçimi çalışma sayfasının başına genişletir

Alt + ⤶ Enter
Aynı hücrede yeni bir satır açar

Alt + F
Dosya sayfasını ve Backstage görünümünü açar

Alt + H
Giriş sekmesini açıp metni ve sayıları biçimlendirir

Alt + N
Ekle sekmesini açar

Alt + P
Sayfa düzeni sekmesini açar

Alt + M
Formüller sekmesini açar

Alt + A
Veri sekmesini açar

Alt + R
Gözden Geçir sekmesini açar

Alt + W
Görünüm sekmesini açar

Alt + Space
Denetim menüsünü gösterir

Alt + ↓
Seçili komut için menüyü açar

Alt + Page Up
Çalışma sayfasında bir ekran sola gider

Alt + Page Down
Çalışma sayfasında bir ekran sağa gider

↑   Shift + ⤶ Enter
Hücre girişini tamamlar ve üstteki hücreyi seçer

↑   Shift + Space
Çalışma sayfasında satırın tamamını seçer

← ↑ → ↓
Ok yönünde  hareket etmenizi sağlar

↑   Shift + ← ↑ → ↓
Hücrelerin seçilmesini birer birer arttırır

←  →
Sağa ve sola geçişi sağlar

↑  ↓
Hücreler arasında yukarı ve aşağı geçişi sağlar

↑   Shift + F4
Son aramaları tekrarlar

↑   Shift +  Tab
Çalışma sayfasında önceki seçeneğe geçirir

↑   Shift + F10
Bağlam menüsünü açaretiketler
Microsoft Excel Kısayol Tuşları ,
Microsoft Excel Kısayolları,
Excel ,

Yorumlar

Yorum Gönder

⚫İÇERİKLERİN KOPYALANMASI YASAKTIR DMCA.com Protection Status