Google Chrome klavye kısayolları

 Google Chrome klavye kısayolları
 Google Chrome klavye kısayolları Google Chrome klavye kısayolları 


Sayfanın en üstüne gitme                         Home tuşu
Sayfanın altına gitme                                End tuşu
Metin kısmında önceki kelimeyi silme       Ctrl + Backspace
Ana sayfayı geçerli sekmede açma          Alt + Home
Geçerli sayfayı yazdırma                           Ctrl + p
Geçerli sayfayı kaydetme                          Ctrl + s
Geçerli sayfayı yeniden yükleme               F5 
Sayfanın yüklenmesini durdurma              Esc
İleriye doğru göz atma                               Sekme tuşu
Geriye doğru göz atma                              Üst karakter + Sekme tuşu
Bilgisayardaki dosyayı Chrome da açma  Ctrl + o +Dosya seçin
Web sayfasını yer işareti olarak kaydetmeCtrl + d
Tam ekran modunu açma veya kapatma   F11
Sayfadaki her şeyi büyütme                       Ctrl   +
Sayfadaki her şeyi küçültme                      Ctrl -
Sayfayı varsayılan boyutuna döndürme     Ctrl + 0
Yeni pencere açma                                     Ctrl + n
Gizli modda yeni bir pencere açma            Ctrl + Üst Karakter + n
Yeni sekme açma                                       Ctrl + t
Son kapatılan sekmeyi açma                      Ctrl + Üst Karakter + t
Sonraki açık sekmeye gitme                       Ctrl + Sekme veya Ctrl + PgDn
Önceki açık sekmeye gitme                        Ctrl + Üst Karakter + Sekme 
Son sekmeye gitme                                    Ctrl + 9
Geçerli sekmede ana sayfayı açma            Alt + Home
Chrome menüsünü açma                            Alt + f 
Yer İşareti Yöneticisini açma                       Ctrl + Üst Karakter + o
Geçmiş sayfasını yeni bir sekmede açma  Ctrl+h
İndirilenler sayfasını yen sekmede açma    Ctrl + j
Chrome Görev Yöneticisi'ni açma               Üst Karakter + Esc
Geçerli sayfada arama yapma                    Ctrl + f 
Tarama Verilerini Temizle açma                  Ctrl + Üst Karakter + Delete
Chrome Yardım Merkezini açma                 F1
Farklı bir kullanıcı olarak oturum açma       Ctrl + Üst Karakter + m
Adres çubuğuna gitme                                Ctrl + l, Alt + D 
Geçerli sekmeyi kapatma                            Ctrl + w 
Geçerli pencereyi kapatma                         Ctrl + Üst Karakter + w
Pencereyi simge durumuna küçültme         Alt + Boşluk + n
Geçerli pencereyi kapatma                          Alt + F4
Google Chrome'dan çıkma                          Ctrl + Üst Karakter + qetiketler
Google Chrome klavye kısayolları,
Google Chrome kısayol tuşları,
Google kısayolları,

Yorumlar

Yorum Gönderme

Popüler Yayınlar